zuiderpoortCafe per 1 juli open! 28 mei 2020

covi

Beste bezoekers van de zuiderpoort, het zuiderpoortCafé beetje voor beetje is er weer meer mogelijk!zuiderpoortCafé is open voor gasten:


  • Iedereen houdt binnen en buiten 1,5 meter afstand (uitzondering hierop vormen mensen die een gezamenlijke huishouding voeren of tweetallen, vanaf 3 personen wordt gehandhaafd).

  • Gasten zitten binnen en buiten aan een tafel. Staan is niet toegestaan.

  • Op onze buitenterrassen is de afstand tussen tafels en gasten 1,5 meter.

  • Bij meer dan 100 mensen binnen of meer dan 250 mensen buiten zijn reserveren vooraf en gezondheidsvragen verplicht.

  • De ruimte is uiteindelijk bepalend voor het aantal gasten met de 1,5 meter afstand.

  • Ook voor kleinschalige evenementen kan vanaf 1 juli 2020 weer een vergunning worden gevraagd en die worden onder meer aan de 1,5 meter afstand en gezondheidsvragen getoetst.


Samen moeten we het doen!
Om aan alle richtlijnen te kunnen voldoen hebben we, om alles in goede banen te leiden, de inrichting van het café en de terrassen aangepast, zo zijn er looproutes uitgezet en wordt jullie van relevante informatie voorzien om binnen de richtlijnen te kunnen genieten van onze terrassen en het café. Jullie hulp is daar zeker bij nodig, de algemene richtlijnen gelden natuurlijk ook gewoon bij ons.

Naleving afspraken

We zullen ook toezien op de naleving van de Corvid-19-richtlijnen, bij het niet naleven van deze richtlijnen worden jullie vriendelijk doch dringend verzocht de zuiderpoort te verlaten.

zuiderpoortCafé

Daarom is reserveren voor het café noodzakelijk, voor onze terrassen is dit niet nodig maar wel handig. We hebben namelijk maxima voor bezoekers vastgesteld voor de terrassen en het café. Na een reservering en een gezondheidscheck kunnen jullie ontvangen we jullie graag in ons café.

Terrassen

Voor een bezoek aan een van onze terrassen is alleen een gezondheidscheck noodzakelijk, zo kunnen we jullie beter bedienen en is het gebruik van onze toiletten binnen mogelijk volgens onze looproutes, we houden daarbij zoveel mogelijk rechts indien nodig.

Het aantal personen per terras en in het café:


Achterterras, capaciteit is 56 zitplaatsen;

Voorterras, capaciteit is 24 zitplaatsen;

ZuiderpoortCafé, capaciteit is 50 zitplaatsen!

Reserveringen via info@zuiderpoortcafe.nl

Samen met jullie kunnen we ervoor zorgen dat het gezellig en veilig is en blijft in de zuiderpoort.